• zvezek in pisalo, radirko, geotrikotnik, kalkulator
  • knjige, ki jih uporabljate v šoli, teste, predteste,..
  • skratka čim več…za bolj uspešne inštrukcije
Kaj potrebujete za inštrukcije?