• Priprava na teste, izpite, kontrolne naloge in maturo;
  • Preverjanje znanja;
  • Dodatne domače naloge in vaje za utrjevanje znanja;
  • Dopolnitev manjkajočega znanja;
  • Nadgradnja obstoječega znanja;
  • Svetovanje pri iskanju dodatne literature;
Instrukcije elektrotehnike